Geïnteresseerd?

Maak direct een afspraak

Disclaimer & copyright

Disclaimer

PASS-Jobcoaching zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.
 PASS-Jobcoaching kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van PASS-Jobcoaching worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan PASS-Jobcoaching.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. PASS-Jobcoaching heeft geen zeggenschap over deze websites. PASS-Jobcoaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. PASS-Jobcoaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door aanpassingen uitgevoerd door de klant zelf of door de provider waar de website wordt gehost.

Copyright

Alle rechten op de inhoud van deze website berusten bij PASS-Jobcoaching, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.
PASS-Jobcoaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, PASS-Jobcoaching op welke manier dan ook.

Nederlands recht is van toepassing.


PaSS-Jobcoaching

Vlamovenweg 2
5708 JZ Helmond

Bel ons

Mail ons