Geïnteresseerd?

Maak direct een afspraak

Autisme expertise

Werk en autisme

Mensen met autisme hebben werkgevers vaak veel te bieden. Het kunnen harde werkers zijn en gedreven in hetgeen ze doen. Veelal zijn ze betrouwbaar en houden ze zich aan afspraken. Dat zal veel werkgevers als muziek in de oren klinken. Tegelijkertijd vraagt de begeleiding van een medewerker met autisme om speciale aandacht.

Autisme is een “pervasieve” ontwikkelingsstoornis. De term pervasief betekent, dat autisme diep doordringt in de ontwikkeling van een persoon op alle levensgebieden. Dit wil zeggen dat autisme ook gevolgen heeft voor het werk. Autisme is een onzichtbare handicap. In de praktijk komt het er vaak op neer dat mensen met autisme prima in staat zijn om een baan te vinden, maar dat het behoud van werk lastig is. De problemen manifesteren zich pas in de praktijk. Met meer begrip en deskundige begeleiding, van bijvoorbeeld PASS-Jobcoaching, blijkt het vaak mogelijk om wel een PASSende werkomgeving te behouden.

Op basis van de hoofdkenmerken van autisme, zijn er vaak specifieke problemen die zich manifesteren op de werkplek, enkele voorbeelden:

  • Kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties; het contact met collega’s zal anders verlopen, het aanvoelen van sociale omgangsvormen is vaak lastig, veelal is er een gemis aan wederkerigheid in de relatie.
  • Kwalitatieve beperkingen in de (zowel verbale als non-verbale) communicatie: kwalitatieve beperking in taalgebruik, moeite hebben met figuurlijk taalgebruik.
  • Beperkte zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten: rigide denken en handelen, voorkeur voor vaste routines en regels, beperkte eenzijdige interesses.

Daarnaast zijn er meestal informatieverwerkings- en integratieproblemen die ook tot uiting komen op de werkplek, hiermee bedoelen we o.a.:  

  • Moeite hebben om prikkels/signalen te verwerken, dit kan op zintuiglijk vlak zijn, zoals geluiden en geuren.
  • Moeite om te komen tot een samenhang tussen verschillende gebeurtenissen of taken.

Het gedrag van iemand met autisme kun je vergelijken met het topje van een ijsberg: je ziet het symptoom, maar je weet dat het belangrijkste deel van de ijsberg onzichtbaar is. Zo is bij autisme het gedrag eigenlijk het onbelangrijkste deel; het belangrijkste is de oorzaak, het waarom van dat gedrag.

De oorzaak van het gedrag is echter niet altijd even makkelijk te begrijpen. Mensen met autisme gaan op een andere manier met informatie om. Het is niet altijd eenvoudig om dit ‘andere denken’ zelf onder de knie te krijgen. Eigenlijk moeten we proberen om ons in de hersenen van mensen met autisme te verplaatsen en de wereld te zien zoals wij denken dat zij die zien. Op die manier kun je leren te begrijpen wat er in het leven voor hen zo moeilijk is en kun je een begeleiding opzetten, die op het voorkomen van problemen is gericht, ook al is dat niet altijd mogelijk. We begrijpen autisme meer en meer, maar er valt nog heel wat te leren...

Voor een werkgever is het helaas niet altijd mogelijk om PASSende begeleiding te bieden wegens gebrek aan tijd. Een jobcoach van PASS-Jobcoaching kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Mensen met autisme hebben niet alleen beperkingen. Vaak zijn het mensen met een sterk analytisch vermogen, oog voor detail en hebben ze een goed gevoel voor orde. Ze zijn zeer consequent in hun denken en dus ook in hun gedrag. Hebben geen verborgen agenda’s, zijn eerlijk en loyaal.

We willen benadrukken, dat ieder mens met autisme uniek is en dat eventuele problemen zich bij iedereen op een andere manier manifesteren.

Informatie:
Autisme in een notendop

Wat klanten zeggen


PaSS-Jobcoaching

Vlamovenweg 2
5708 JZ Helmond

Bel ons

Mail ons